การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย Cosmatic Augmentation Rhinoplasty

 • pix
 • nose1

Description

Description
การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย Cosmatic Augmentation Rhinoplasty
มีวิวัฒนาการจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน วัสดุที่ใช้เสริมแบ่งเป็นกลุ่มกว้างๆได้ 2 กลุ่ม คือใช้กระดูกตัวเอง autogenous bone graft
และวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งที่นิยมในปัจจุบันก็คือซิลิโคน
การใช้กระดูกตัวเองautogenous bone graft
ข้อดี คือเป็นของตัวเราเองไม่มีปฏิกิริยาสิ่งแปลกปลอมเมื่อหายจะติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกับกระดูกข้อเสีย ต้องเอามาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ที่นิยมคือจากกระดูกซี่โครงทำให้มีแผลเป็น บริเวณ ที่เอามาและมีปริมาณจำกัดเมื่อได้มาแล้วไม่สามารถเหลา หรือตัดแต่งรูปทรงให้ได้ตาม ต้องการ ทำให้ไม่สวยงามเหมือนอย่างที่ต้องการมักใช้ในการแก้ไขความผิดปกติของใบหน้า ที่ไม่อาจใช้ซิลิโคนเสริมได้ เพราะเนื้อเยื่อริเวณ นั้นอาจบางเกินไป ถ้าใช้ซิลิโคน อาจจะทะลุผิว ออกมาได้ ในปัจจุบันในทางเสริมสวยแทบจะไม่ีใช้กัน

การผ่าตัดเสริมด้วยซิลิโคนแท่ง Medical grade silicone rubber
ข้อดี วัสดุที่ใช้มีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อย และสามารถตัดแต่งรูปทรงให้เหมาะสมกับจมูกคนไข้ที่จะเสริมได้ ถ้าเสริมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะได้ รูปทรงจมูกที่สวยงามและใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และปัญหาแทรกซ้อนน้อย ถ้าเสริมแล้วไม่พอใจ คน ไข้สามารถถอดออกได้ ก็จะได้รูปทรงจมูกเดิมข้อเสีย เป็นสิ่งแปลกปลอม ถึงแม้จะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายน้อยแต่ต้องอาศัยฝีมือ และประสบการณ์ของแพทย์ ผู้ทำการผ่าตัดว่าคนคนไข้คนนั้นจะเสริมได้มากน้อยเท่าไหร่โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและสวยงามเหมือน ธรรมชาติที่สุด ไม่ใช่เสริมเพียงเพื่อให้จมูกโด่งอย่างเดียวแต่มองแล้วหาความสวยไม่ได้เลยหรือดูแย่กว่า เสริมเสียอีก ปัญหาแทรกซ้อนที่อาจพบได้ ได้แก่หลังการเสริมได้ระยะเวลาหนึ่งซิลิโคนอาจจะทะลุออกมาที่ ปลายจมูกเนื่องจากการติดเชื้อหรือซิลิโคนที่เสริมไม่ได้สัดส่วนกับเนื้อเยื่อจมูกคนไข้ที่จะรับได้หรือแกนซิลิ- โคนไม่อยู่ตรงกลางหรือบิดเบี้ยวไป แต่อย่างไรก็ตามปัญหาพวกนี้พบได้น้อยหรือไม่เกิดในกรณีที่แพทย์ผู้ทำ ผ่าตัดมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ

การเสริมจมูกด้วยวิธีการฉีดซิลิโคน Injection
ในวงการแพทย์ปัจจุบันไม่เป็นที่ยอมรับโดยวิธีการฉีด แต่ก็มีคนไข้จำนวนมากที่ได้รับการฉีดมาจากผู้ไม่ใช่ แพทย์ หรือจากแพทย์ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับ สารที่ฉีดที่พบได้บ่อยๆได้แก่ ซิลิโคนเหลว พาราฟิน น้ำมันพืชบาง ชนิดหรือแม้แต่ที่คนไข้พูดกันว่าฉีดไบโอมา แต่ทั้งหมดนี้จะทำให้คนไข้ดูดีในช่วงเวลาสั้นๆเพียง2-3เดือน หลังจากนั้นจะเริ่มก่อปัญหาตามมาได้แก่ การอักเสบ บวม แดง จมูกดูใหญ่เหมือนงวงช้างหรือรูปทรงดูผิด รูปผิดรอยไป จนในที่สุดแทนที่จะดูสวยงามจะกลายเป็นรูปร่างผิดแปลกประหลาดไป จนถึงขั้นน่าเกลียดได้ ในที่สุดแล้วคนไข้กลุ่มนี้เกือบทุกคนจะต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผ่าตัดเอาสารที่ฉีดออก และ เสริมใหม่ ให้ดูสวยงามขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสารที่ฉีดนี้ไม่สามารถเอาออกได้ทั้งหมดและรูปทรงที่แก้ไขแล้วจะสวยมาก หรือน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารที่ฉีดเข้าไปและระยะเวลาที่ทิ้งไว้นาน ยิ่งฉีดมานานก็จะเกิดเนื้อ เยื่อผังผืด และแคลเซียม มาเกาะมาก ทำให้เอาออกยาก หรือเอาออกแทบไม่ได้เลย ถ้าฉีดมาไม่นานและไม่มาก ส่วนใหญ่ผลการผ่าตัดแก้ไขจะได้ผลดี และได้ความสวยงามใกล้เคียงคนปกติ

Comments

comments

Contact

Contact

Aditional Information

Aditional Information

Location

การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย Cosmatic Augmentation Rhinoplasty
Get direction

 

Contact

การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย Cosmatic Augmentation Rhinoplasty
 • By
 • Address: 336 สุขุมวิท ซ.22 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • Phone: 02-663-0528, 02-663-0529
 • Email: magcoon@yahoo.com
 • Website: http://clinicsukhumvit22plasticsurgery.com/nose.php

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

Events

การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย Cosmatic Augmentation Rhinoplasty
Not Found Events.

Ratings

การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย Cosmatic Augmentation Rhinoplasty

Total Ratings

0

0 Total

ช่วยกันรีวิวค่ะ

ช่วยกันรีวิว โรงพยาบาล คลีนิค ศัลยกรรม การให้บริการ รวมถึง สถานที่ ราคาที่เหมาะสมหรือไม่ เพื่อที่จะไว้เป็นข้อมูลให้ผู้ใช้บริการ ช่วยในการตัดสินใจค่ะ ใครชอบไม่ชอบ ถูกไจไม่ถูกใจ จัดได้เลยค่ะ ช่วยๆกันนะค่ะ
 • บริการ
 • สถานที่
 • คุณภาพ
 • อื่นๆ

  Reviews

  การผ่าตัดเสริมจมูกในทางเสริมสวย Cosmatic Augmentation Rhinoplasty